Kancelaria

Nowoczesna hiszpańsko, - o angielskojęzyczna kancelaria, oferująca kompleksowe doradztwo prawne, obejmujące pełen zakres działalności gospodarczej. W oparciu i wiedzę i doświadczenie zapewniamy najwyższy poziom obsługi prawnej Klientów, zawsze zachowując staranność i indywidualne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Stawiamy na uczciwość, profesjonalizm, solidność i odpowiedzialność.

Radca Prawny – Aleksandra Stachnik

Ukończyła dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując tytuł magistra prawa oraz magistra administracji. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, a następnie zdała egzamin zawodowy, uzyskując tytuł radcy prawnego. W praktyce zawodowej specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz podatkowym. Realizowała wiele transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów oraz akcji, łączenie, podział oraz przekształcenia spółek prawa handlowego,
a także sprzedaż przedsiębiorstw lub ich części.

Uczestniczyła w transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym. Przeprowadzała emisje certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w prestiżowych kancelariach prawnych zarówno w Polsce, jak i za granicą, oraz współpracując z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Autorka licznych wystąpień konferencyjnych o tematyce prawnopodatkowej. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim

Zespół Kancelarii zapewnia Klientom najwyższy poziom obsługi prawnej. Współpracujemy z Kancelarią Notarialną, Kancelarią Komorniczą, Doradcą Podatkowym oraz z biurem księgowym, co jest gwarancją kompleksowej obsługi

Radca Prawny – Malgorzata Gierula

Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, a następnie zdała egzamin zawodowy, uzyskując tytuł radcy prawnego. Ukończyła studia podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej na wydziale Prawa i Administracji, Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Swoją aktywność zawodową koncentruje w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego. Zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jak również reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych.

Specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa komputerowego i prawa autorskiego, a także prawa nieuczciwej konkurencji.

Posiada bogate doświadczenie w ramach obranej specjalizacji m.in. w zakresie kompleksowej obsługi klientów korporacyjnych oraz z sektora publicznego. Posiada wiedze i doświadczenie w zakresie prawa IT, bezpieczeństwa i ochrony danych, portali internetowych oraz tworzenia i korzystania z oprogramowania komputerowego, wdrożeń systemów informatycznych, usług serwisowych, outsourcingowych czy rynku mobilnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w prestiżowych kancelariach prawnych oraz współpracując z nowatorską spółką z branży IT.

Biegle posługuje się językiem francuskim oraz angielskim