Radca Prawny – Aleksandra Jiménez

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy na terenie Polski. Posługujemy się językiem ukraińskim.
Do zakresu prowadzonych spraw należy:1) Zakładanie i kompleksowa obsługa działalności gospodarczej na terytorium Polski

2) Reprezentowanie Klientów przed sądami i urzędami

3) Legalizacja pobytu i pracy w Polsce

4) Pomoc prawna w uzyskaniu obywatelstwa polskiego oraz zezwolenia na pracę

5) Pomoc prawna w uzyskaniu Karty Polaka

6) Składanie wniosków do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemców nieruchomości w Polsce