Prawnik w Krakowie

Radca Prawny – Aleksandra Stachnik

Ukończyła dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując tytuł magistra prawa oraz magistra administracji. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, a następnie zdała egzamin zawodowy, uzyskując tytuł radcy prawnego. W praktyce zawodowej specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz podatkowym. Realizowała wiele transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów oraz akcji, łączenie, podział oraz przekształcenia spółek prawa handlowego,
a także sprzedaż przedsiębiorstw lub ich części.

Uczestniczyła w transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym. Przeprowadzała emisje certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w prestiżowych kancelariach prawnych zarówno w Polsce, jak i za granicą, oraz współpracując z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Autorka licznych wystąpień konferencyjnych o tematyce prawnopodatkowej. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim

Zespół Kancelarii zapewnia Klientom najwyższy poziom obsługi prawnej. Współpracujemy z Kancelarią Notarialną, Kancelarią Komorniczą, Doradcą Podatkowym oraz z biurem księgowym, co jest gwarancją kompleksowej obsługi

Radca Prawny – Jagoda Michno – of counsel – prawo rodzinne

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od 2013 roku jest członkiem samorządu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, gdzie ukończyła aplikację radcowską. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów sądowych i pozasądowych.

W Kancelarii zajmuje się prawem rodzinnym.

Prowadzi sprawy takie jak: rozwody, podziały majątku, alimenty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej.