Prawnik w Krakowie

Radca prawny - Aleksandra Jiménez

Doradca podatkowy, certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University.

Ukończyła dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując tytuł magistra prawa oraz magistra administracji. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, a następnie zdała egzamin zawodowy, uzyskując tytuł radcy prawnego. W roku 2020, po zdaniu egzaminu państwowego, została wpisana również na listę doradców podatkowych. W praktyce zawodowej specjalizuje się w prawie gospodarczym, podatkowym oraz w prawie ochrony danych osobowych. Realizowała wiele transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów oraz akcji, łączenie, podział oraz przekształcenia spółek prawa handlowego,
a także sprzedaż przedsiębiorstw lub ich części.

Uczestniczyła w transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym. Przeprowadzała emisje certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w prestiżowych kancelariach prawnych zarówno w Polsce, jak i za granicą, oraz współpracując z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Autorka licznych wystąpień konferencyjnych o tematyce prawnopodatkowej.

Jej specjalistyczne doświadczenie łączące wiedzę administracyjną i biznesową pozwala na przeprowadzenie audytów i wdrożeń w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). W tym obszarze mecenas Jiménez poszerzała wiedzę na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński „Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie”, jak również na studiach podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową „Inspektor Ochrony Danych – prawne, psychologiczne i techniczne aspekty zarządzania danymi w organizacji”. W roku 2022 r. zdała egzamin CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe). Ponadto, wykłada zasady ochrony danych osobowych na Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Pełni również funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.

Radca Prawny – Jagoda Michno – of counsel – prawo rodzinne

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od 2013 roku jest członkiem samorządu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, gdzie ukończyła aplikację radcowską. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów sądowych i pozasądowych.

W Kancelarii zajmuje się prawem rodzinnym.

Prowadzi sprawy takie jak: rozwody, podziały majątku, alimenty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Zespół Kancelarii zapewnia Klientom najwyższy poziom obsługi prawnej. Współpracujemy z Kancelarią Notarialną, Kancelarią Komorniczą, Doradcą Podatkowym oraz z biurem księgowym, co jest gwarancją kompleksowej obsługi.