NOWA MATRYCA STAWEK VAT

1 listopada 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca nową matrycę stawek VAT.

Nowa matryca stawek VAT przewiduje:
1) wprowadzenie nowego systemu stawek VAT. Będzie on stworzony w oparciu o następujące założenia:
- wykorzystanie do identyfikowania dla potrzeb VAT Nomenklatury scalonej (CN) w odniesieniu do towarów oraz aktualnej PKWiU 2015 w odniesieniu do usług,


- opodatkowanie taką samą stawką całych (w miarę możliwości) grup towarów/usług. Efekty to taka sama stawka dla podobnych towarów/usług, likwidacja arbitralnych kryteriów decydujących o stawce (np. 10% wody w waflach ), uproszczenie przepisów ustawy o VAT (zmniejszenie liczby pozycji w załącznikach do ustawy),

- przyjęcie – w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary – generalnie zasady obniżania stawek („równanie w dół”), przy punktowych podwyżkach stawki,

2) wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS), która określa m.in. prawidłową stawkę VAT dla danego towaru/usługi oraz zapewnia ochronę dla podatnika, który ją prawidłowo stosuje,
3) zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników (generalnie nastąpi rozszerzenie jego zakresu).
Niektóre zmiany stawek, to zmiana z wyższej stawki VAT na niższą.
Z najbardziej popularnych towarów można tu wymienić przykładowo:
- owoce tropikalne i cytrusowe – obniżenie z 8% na 5% - stawką 5% będą objęte wszystkie owoce,
- pieczywo i ciastka – przejście z 3 różnych stawek (23%, 8% lub 5%) na 5% - tą stawką będą objęte wszystkie przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka i pieczywa cukiernicze,
- zupy, buliony, żywność homogenizowana – obniżka z 8% na 5%,
- musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek) – z 23% na 8%,
- produkty dla niemowląt i dzieci, tj. żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci, pieluszki oraz foteliki samochodowe dla dzieci – z 8% na 5%,
- artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy) – 8% na 5%,
- książki (w tym też mapy i nuty) dostarczanie drogą elektroniczną (e-booki) – z 23% na 5%,
- gazety, dzienniki i czasopisma dostarczanie drogą elektroniczną (e-prasa) – z 23% na 8%.
Podwyższone zostaną m.in. stawki na:
- skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne jak np. ośmiornice, homary, krewetki, ostrygi, małże, kraby oraz przetwory z nich, a także kawior - zmiana stawki z 5% na 23%, jak
również dania sprzedawane w placówkach gastronomicznych, których składnikiem są ww. produkty zmiana stawki z 8% na 23%,
- lód używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych – zmiana stawki z 8% na 23%,
- drewno kominkowe - podwyższenie stawki z 8% na 23%,
- czasopisma specjalistyczne – podwyższenie stawki z 5% do 8% - wyższa stawka nie będzie dotyczyć drukowanych czasopism regionalnych i lokalnych, a także tych umieszczonych na dyskach i płytach oraz podobnych nośnikach, dla których zostanie stawka 5% VAT.
Stan prawny na dzień: 15.09.2019 r.

LIKWIDACJA SPÓŁKI KOMANDYTOWO – AKCYJNEJ. PIENIĄDZE DLA AKCJONARIUSZA BEZ PODATKU

Czy otrzymanie przez akcjonariusza, będącego spółką kapitałową, środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółki komandytowo–akcyjnej spowoduje po jej stronie przychodu do opodatkowania?

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki, niebędącej osobą prawną z&nsbp;tytułu likwidacji takiej spółki (pkt 3a lit. a) oraz wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji spółki.


Przychodem jest jednak w przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątku, ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa (przepisy art. 14 ust. 1 -3 ustawy stosuje się odpowiednio), natomiast w przypadku spłaty otrzymanej wierzytelności należy wziąć pod uwagę przychód uzyskany z tej spłaty.

Wykładnia językowa przedmiotowych przepisów prowadzi do jednoznacznego wniosku, że mają one zastosowanie do wszystkich wspólników spółek niebędących osobami prawnymi. Brak jest jakichkolwiek podstaw do wyłączenia z zakresu podmiotowego omawianego przepisu akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych (wyrok WSA we Wrocławiu z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 408/13).

Biorąc powyższe pod uwagę, otrzymanie przez akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej z tytułu likwidacji spółki środków pieniężnych, innych składników majątku, spłaty wierzytelności pożyczek oraz spłaty wierzytelności np. ze sprzedaży nieruchomości nie spowoduje po jej stronie przychodu do opodatkowania.